Ład korporacyjny

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Giełda

Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami”  rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2010”.

    Grupa LOTOS na giełdzie

    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła 2010 r. od trendu spadkowego. W lutym nastąpiło odbicie głównych indeksów, jednak o trwałym trendzie wzrostowym można było mówić dopiero w drugiej połowie roku. W ciągu całego roku indeks WIG wzrósł o 16,5%, a WIG20 o 12,3%. Indeks spółek paliwowych – WIG-PALIWA – w ciągu 2010 r. zyskał na wartości 21,9%.

    Grupa LOTOS w RESPECT Index

    Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, który zadebiutował na GPW 19 listopada 2009 r. Do indeksu zakwalifikowano 16 spółek o ratingu A. 

top