Profil organizacji

Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Grupa Kapitałowa LOTOS jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest czołowym producentem i dostawcą na rynek m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz paliwa lotniczego, a także liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. Grupa LOTOS jest właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw, funkcjonującej pod marką LOTOS.

Grupa LOTOS jest Spółką Akcyjną, której akcje notowane są od czerwca 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Spółka działa na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Grupa LOTOS jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej LOTOS, zarządzającym rafinerią w Gdańsku. Należą do niej m.in. spółki: LOTOS Czechowice S.A., LOTOS Jasło S.A. mające siedzibę na południu Polski, LOTOS Petrobaltic S.A., która poszukuje i wydobywa ropę naftową i gaz spod dna Morza Bałtyckiego oraz 14 innych podmiotów firmowanych znakiem LOTOS. Dwa z nich mają siedziby zagranicą - na Litwie, LOTOS Baltija oraz w Norwegii - LOTOS Exploration and Production Norge AS. Oba prowadzą prace poszukiwawczo-wydobywcze – odpowiednio na Bałtyku oraz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej LOTOS na koniec 2010 r. wyniosło 5.010 osób. Sprzedaż produktów ropopochodnych wzrosła z blisko 7,6 mln ton w 2009 r. do niemal 8,8 mln ton w 2010 r. W tym samym okresie udział Grupy Kapitałowej LOTOS w polskim rynku paliw ogółem zwiększył się z 28,3% do 31,3%. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2010 r. 19,7 mld złotych, co oznacza 37% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 

Integralnym elementem działalności Grupy LOTOS we wszystkich obszarach jest poszanowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz zasad społecznej odpowiedzialności: dążenie do stałego ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne, przy jednoczesnym docenieniu kapitału intelektualnego i doświadczenia pracowników oraz dbałości o społeczne otoczenie koncernu.

Działalność operacyjna

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS i jeden z największych zrealizowanych w polskim...

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

LOTOS Petrobaltic to jedyne przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy w obrębie polskiej strefy ekonomicznej...

Działalność rynkowa

W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita” wartość marki LOTOS w 2010 r. wyceniono na 675 mln zł - o...

top