Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Działalność rynkowa

W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita” wartość marki LOTOS w 2010 r. wyceniono na 675 mln zł - o 9,8% wyżej niż w 2009 r.

  Podejście do zarządzania

  Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzona jest zarówno w podmiocie dominującym - Grupie LOTOS, jak i w spółkach zależnych, tj. w LOTOS Paliwa, LOTOS Tank, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Parafiny i LOTOS Kolej.

  Dokonania

  W 2010 r. Grupa LOTOS umocniła swoją pozycję rynkową, jako stabilny i wiarygodny partner handlowy, oferujący produkty najwyższej jakości.

  Plany rozwoju

  Plany rozwoju na 2011 r. w segmencie handlowym związane są głównie z realizacją celów wyznaczonych dla tego obszaru w strategii na lata 2011–2015.

top