Grupa LOTOS w RESPECT Index

Akcje Grupy LOTOS wchodziły w 2010 r. w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych...

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Środowisko

Zastosowane w gdańskiej rafinerii nowoczesne rozwiązania technologiczne daleko przekraczają wymagania ochrony środowiska.

II FILAR STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

ŚRODOWISKO NATURALNE = ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

zadanie = tworzenie wartości ekologicznych

ekoefektywność, inwestycje „podwójnie korzystne”

    Ograniczanie wpływu na środowisko

    Od wielu lat polityka środowiskowa Grupy LOTOS dąży do funkcjonowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

    Plany rozwoju

    W kolejnych latach wpływ na środowisko zarówno pojedynczych procesów, jak i rafinerii jako całości, będzie ograniczany poprzez realizację różnych inwestycji lub remontów. Po realizacji tych projektów znacząco zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.

top