Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

LOTOS Petrobaltic to jedyne przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

  Podejście do zarządzania

  LOTOS Petrobaltic realizuje cele i zadania Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. To jedyne przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy w obrębie polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

  Dokonania

  Rok 2010 dla LOTOS Petrobaltic zakończył się dodatnimi wynikami finansowymi, które okazały się wyższe od planowanych. Istotne jest również utrzymanie produkcji na niezmienionym, a nawet nieco poprawionym, poziomie w stosunku do roku poprzedniego. 

  Plany rozwoju

  Dalszym celem działalności poszukiwawczo-wydobywczej jest budowa segmentu o zasięgu międzynarodowym, posiadającego portfel aktywów o zdywersyfikowanym ryzyku, znajdujących się w różnych fazach rozwoju złóż.

top