Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Działalność operacyjna

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS i jeden z największych zrealizowanych w polskim...

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza

LOTOS Petrobaltic to jedyne przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy w obrębie polskiej strefy ekonomicznej...

Działalność rynkowa

W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita” wartość marki LOTOS w 2010 r. wyceniono na 675 mln zł - o...

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

Wizja rozwoju

 • „Dekada rozwoju” - wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu Grupy LOTOS

  Przejrzystość i jawność, otwarta polityka informacyjna, gotowość do poddawania się dokładnym i wszechstronnym przeglądom, systematyczne raportowanie wszelkich aspektów działalności są podstawowymi instrumentami tworzenia atmosfery zaufania do Spółki oraz jej wiarygodności. Zintegrowany raport roczny ma tu szczególnie istotne znaczenie.

 • Strategia działalności

  W listopadzie 2010 r. Grupa Kapitałowa LOTOS ogłosiła nową strategię na lata 2011-2015 oraz długofalowe kierunki rozwoju do 2020 r. Nowa strategia skupia się przede wszystkim na dynamicznym rozwoju segmentu poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów oraz poprawie efektywności handlowej w powiązaniu z optymalizacją części operacyjnej.

 • Stopień realizacji celów strategicznych

  Grupa Kapitałowa LOTOS w obszarze operacyjnym i handlowym zrealizowała zasadnicze cele strategiczne zdefiniowane na 2010 r.  Dzięki realizacji Programu 10+ znacząco wzrósł przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, a udział koncernu w krajowym rynku paliw przekroczył zakładany poziom 30%. Różnice wystąpiły w działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

 • Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

  Grupa LOTOS prowadzi działalność w otoczeniu i warunkach, które niosą ze sobą liczne ryzyka. Są one identyfikowane i oceniane w różnych obszarach działalności, a następnie podlegają analizie dotyczącej dalszych działań z nimi związanych.

top