Działalność rynkowa

Plany rozwoju

Plany rozwoju na 2011 r. w segmencie handlowym związane są głównie z realizacją celów wyznaczonych dla tego obszaru w strategii na lata 2011–2015.

Paliwa silnikowe

Rok 2011 będzie kolejnym rokiem wzrostu wolumenu sprzedawanych produktów. Grupa LOTOS współpracować będzie z koncernami międzynarodowymi. Pod uwagę bierze się możliwość nawiązania współpracy z hipermarketami w zakresie dostarczania paliw do posiadanych przez nie sieci stacji. Kontynuowana będzie również intensywna współpraca z klientami hurtowymi.

Rozwój sieci stacji

Spółka LOTOS Paliwa w 2011 r. będzie kontynuowała działania wspierające realizację strategii Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze sprzedaży detalicznej paliw. Najważniejsze zadania:

  • uruchomienie kolejnych obiektów w ramach systemu stacji CODO oraz DOFO,
  • promowanie paliw premium LOTOS Dynamic 98 i LOTOS Dynamic Diesel,
  • rozwój programu flotowego LOTOS Biznes,
  • stałe podnoszenie i monitorowanie jakości obsługi klienta,
  • dalsze, stopniowe odchodzenie od modelu stacji patronackich DODO, przy założeniu kontynuacji współpracy z wybranymi stacjami w formule stacji partnerskich DOFO,
  • ujednolicenie wizualizacji stacji, instalacja „kącików kawowych” oraz rozszerzenie oferty gastronomicznej.

Paliwo lotnicze

Grupa LOTOS planuje intensyfikować działania w zakresie sprzedaży paliwa lotniczego, m.in. poprzez pozyskanie nowych klientów i umacnianie relacji z dotychczasowymi. W obszarze sprzedaży lotniskowej w 2011 r. spółka LOTOS Tank planuje przeprowadzenie procesu inwestycyjnego na lotnisku Warszawa Okęcie, rozpoczęcie projektów na kolejnych lotniskach i dalsze umacnianie pozycji rynkowej w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Oleje smarowe

Działania spółki LOTOS Oil w kolejnym roku skupione będą na dwóch elementach: intensyfikacji działań rynkowych oraz procesie budowy i wzmacnianiu marki LOTOS. Kontynuowane będą intensywne działania wspierające aktywność sprzedażową służb handlowych spółki oraz Autoryzowanych Dystrybutorów, ze szczególnym naciskiem na działania skierowane do warsztatów, punktów wymiany oleju oraz klientów sieciowych (serwisy i warsztaty samochodowe, KIA Motors Polska, Subaru Import Polska i inni partnerzy strategiczni).

Asfalty

W 2011 r. podejmowane będą działania w obszarze handlu, produkcji i logistyki ukierunkowane na optymalizację istniejących procesów, głównie w obszarze kosztów, dostępności i technologii asfaltów.

Parafiny

Spółka LOTOS Parafiny prowadzić będzie aktywną politykę handlową, ukierunkowaną na budowę rynku produktów o wyższych marżach, tj. wosków specjalnych, emulsji parafinowych, antyzbrylaczy. Prowadzone są prace nad nowymi produktami stosowanymi w przemyśle. Planowane jest rozwijanie współpracy z przemysłami: nawozów sztucznych, przetwórstwa drzewnego, produkcji farb i lakierów, przemysłu gumowego oraz produkcji materiałów budowlanych.

Logistyka

Najważniejszymi zadaniami w obszarze logistyki będą:

  • systematyczny wzrost poziomu obsługi klienta,
  • dalsza integracja logistyki pierwotnej i wtórnej,
  • pozyskanie niezbędnych pojemności zbiornikowych w celu spełnienia wymogów ustawowych dotyczących zapasów obowiązkowych oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa dystrybucji produktów w Grupie Kapitałowej LOTOS, 
  • zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu produktowego (w tym Health Safety Security Environment).

Spółka LOTOS Kolej skoncentruje swoje działania na zabezpieczeniu zwiększonego wolumenu przewozów na rzecz Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dalszym rozwoju przewozów zagranicznych.
  

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top